Search in this Site

Search This Blog

Saturday, October 17, 2015

(6.2.31) Nakshatras and their Lords

The Lords of the Nakshatras


Each Nakshatra has its own Lord. The Nakshatras and the Lords are as follows -
Nakshatra ---- Name of the Lord  
1.Ashvini ---- Ketu    
2.Bharani ----Shukra
3.Krittika --- Surya
4.Rohini ----Chandrama
5.Marigshira --- Mangal
6.Ardra ---- Rahu
7.Punarvasu -----Guru
8.Pushya  -----Shani
9.Aslesha----- Budh
10.Magha -----Ketu
11.Poorvaphalguni  ----Shukra
12.Uttaraphalguni ----Surya
13.Hasta ----Chanrama
14.Chitra----- Mangal
15.Swati ----Rahu
16.Visakha --- Guru
17.Anuradha --- Shani
18.Jyeshta --- Budh
19.Moola ----Ketu
20.Poorvashadha --- Shukra
21.Uttarashadha ---- Surya
22.Sravana --- Chandrama
23.Dhanishta ----Mangal
24.Satabhisha ---Rahu
25.Poorva bhadrapad --- Guru
26.Uttarabhadrapad---- Shani
27.Revati --- Budh
Related Posts:
(6.2.30) Nakshatra/ What is Nakshatra

Search This Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...